حافظه قوی کوروش کیقباد، کودک ۵ ساله در ارومیه خیلی‌ها را متعجب کرد. رسانه‌های کشور ۵۰ سال پیش اخباری از یک کودک ۵ ساله به نام کوروش کیقباد در ارومیه منتشر کردند که حاکی از قدرت حافظه او داشت. روزنامه اطلاعات ۸ بهمن ۱۳۵۲ این خبر را با تیتر کودکی با حافظه کامپیوتر منتشر کرد. […]

حافظه قوی کوروش کیقباد، کودک ۵ ساله در ارومیه خیلی‌ها را متعجب کرد.

حافظه این کودک ارومیه‌ای خیلی‌ها را متعجب کرد

رسانه‌های کشور ۵۰ سال پیش اخباری از یک کودک ۵ ساله به نام کوروش کیقباد در ارومیه منتشر کردند که حاکی از قدرت حافظه او داشت. روزنامه اطلاعات ۸ بهمن ۱۳۵۲ این خبر را با تیتر کودکی با حافظه کامپیوتر منتشر کرد.

اطلاعات آنلاین

+