گورستان مسگرآباد در شرق تهران ۶۰ سال پیش و ۷ سال قبل از افتتاح بهشت زهرا (س) شرایط مناسبی برای انجام امور اموات شهر را نداشته است. روزنامه اطلاعات ۹ بهمن ۱۳۴۲ گزارشی از گورستان مسگرآباد تهران منتشر کرد. گورستان مسگرآباد در شرق تهران ۶۰ سال پیش و ۷ سال قبل از افتتاح بهشت زهرا […]

گورستان مسگرآباد در شرق تهران ۶۰ سال پیش و ۷ سال قبل از افتتاح بهشت زهرا (س) شرایط مناسبی برای انجام امور اموات شهر را نداشته است. روزنامه اطلاعات ۹ بهمن ۱۳۴۲ گزارشی از گورستان مسگرآباد تهران منتشر کرد.

گورستان مسگرآباد در شرق تهران ۶۰ سال پیش و ۷ سال قبل از افتتاح بهشت زهرا (س) شرایط مناسبی برای انجام امور اموات شهر را نداشته است. روزنامه اطلاعات ۹ بهمن ۱۳۴۲ گزارشی از گورستان مسگرآباد تهران منتشر کرد.

۷۰ سال پیش هزینه کفن و دفن در تهران چقدر بود؟

گورستان مسگرآباد در شرق تهران ۶۰ سال پیش و ۷ سال قبل از افتتاح بهشت زهرا (س) شرایط مناسبی برای انجام امور اموات شهر را نداشته است. روزنامه اطلاعات ۹ بهمن ۱۳۴۲ گزارشی از گورستان مسگرآباد تهران منتشر کرد. 

به گزارش اطلاعات آنلاین، به همراه گزارش فهرست قیمت کفن و دفن و ترحیم اموات در مسگرآباد در سال‌های ۱۳۳۲ را به نقل از سالنامه پارس مطالعه کنید. هفته نامه تهران مصور شماره ۱۰۹ در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۲۴ و همزمان افتتاح گورستان مسگرآباد عکسی از ساختمان غسالخانه منتشر کرده.

۷۰ سال پیش هزینه کفن و دفن در تهران چقدر بود؟

اعتماد

+