نگاهی به درخواست ویژه‌خواری رئیس بیمارستان گاندی/وقتی قانون از آستین سلیقه بیرون می آید
نگاهی به درخواست ویژه‌خواری رئیس بیمارستان گاندی/وقتی قانون از آستین سلیقه بیرون می آید

مگر در گذشته چقدر لطف و نرمش در عملکرد مدیران نسبت به قانون‌گریزان رقم خورده که چنین توقع و انتظاری برای ویژه‌خواری ایجاد کرده که رئیس بیمارستان گاندی، اینچنین توقعی دارد؟

زیرنویسخبر: انتظار به حق مردم از متولیان امر بازخواست و تنبیه کسانی است که منفعت‌طلب بوده و سود خود را به نفع عمومی ترجیح می‌دهند و عامدانه موجب خسارت، ضرر و زیان به جامعه می‌شوند.

نمی‌دانیم هزینه از بیت‌المال تعریفی مشخص دارد یا نه؟ جایی‌که معیشت مردم با تورم گره می‌خورد و افزایش دستمزدها از اولویت خارج می‌شود؛ چطور هزینه از بیت‌المال در بخش خصوصی را توجیه می‌کنیم؟

وقتی قانون از آستین سلیقه بیرون می آید

نکته مهم‌تر اینکه مگر در گذشته چقدر لطف و نرمش در عملکرد مدیران نسبت به قانون‌گریزان وجود داشته که چنین توقع و انتظاری برای ویژه‌خواری ایجاد کرده که رئیس بیمارستان گاندی، اینچنین توقعی دارد؟

«مجری صداوسیما:
به گفته آتش‌نشانی به‌تازگی این بیمارستان ۵ بار اخطار ناایمن بودن را دریافت کرده اما اقدامی نکرده بودند.

در بیمارستان‌های خصوصی معمولا پزشکان‌شان سهام‌داران آن بیمارستان هستند؛ چرا سهام‌داران این هتل بیمارستان لوکس که درآمدهای میلیونی دارند هزینه نمی‌کنند؟ رئیس بیمارستان گاندی از معاون اول رئیسی خواسته که خسارت وارد شده به بیمارستان را تأمین کند.»