تصویری عجیب از قلب بزرگ نهنگ آبی که باور نمی‌کنید.     قلب نهنگ آبی در حدود ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد، در این حد که انسان می تواند از دریچه های آن وارد یا خارج شود.​ برترین ها +

تصویری عجیب از قلب بزرگ نهنگ آبی که باور نمی‌کنید.

 

تصویری اعجاب‌انگیز از قلب نهنگ آبی

 

قلب نهنگ آبی در حدود ۶۰۰ کیلوگرم وزن دارد، در این حد که انسان می تواند از دریچه های آن وارد یا خارج شود.​

برترین ها

+