ساعت ۱۰۰هزار دلاری جی‌شاک که رونالدو به جورجینا هدیه داد؛ این ساعت جنبه زیبایی ندارد، چون برای ورزش استفاده می‌شود. +

ساعت ۱۰۰هزار دلاری جی‌شاک که رونالدو به جورجینا هدیه داد؛ این ساعت جنبه زیبایی ندارد، چون برای ورزش استفاده می‌شود.

+