به گزارش زیرنویس، از سازمان ثبت احوال و براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز رصد جمعیت کشور، در ۱۰ ماهه امسال ۳۳ هزار و ۸۰ رویداد ولادت حاصل از چندقلوزایی به ثبت رسیده است و بر همین اساس ۳۱ هزار و ۳۲۰ رویداد ولادت ثبت شده حاصل از دوقلوزایی است. دراین گزارش تاکید شده […]

به گزارش زیرنویس، از سازمان ثبت احوال و براساس آمار اعلام شده از سوی مرکز رصد جمعیت کشور، در ۱۰ ماهه امسال ۳۳ هزار و ۸۰ رویداد ولادت حاصل از چندقلوزایی به ثبت رسیده است و بر همین اساس ۳۱ هزار و ۳۲۰ رویداد ولادت ثبت شده حاصل از دوقلوزایی است.

دراین گزارش تاکید شده است: دراین مدت هزار و ۶۸۶ رویداد ولادت ثبت شده حاصل از سه قلوزایی بوده است و همچنین بیشترین ولادت های ثبت شده حاصل از چندقلوزایی در تهران با ۱۴.۷ درصد و کمترین رویداد در سمنان با۰.۵ درصد به ثبت رسیده است.

پیش از این سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده بود: براساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور در این سازمان از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال ۷۹۸ هزار و ۵۵۰ ولادت در کشور به ثبت رسیده است که استان تهران رکوردار میزان ولادت‌ها بود و میزان نرخ خام ولادت در کشور برای ۹ ماهه امسال برابر با ۸.۱۲ در هزار نفر جمعیت بوده است همچنین استان سیستان و بلوچستان با ۹.۲۷ در هزار نفر جمعیت بیشترین و استان گیلان با ۷.۷ در هزار نفر جمعیت کمترین نرخ خام ولادت را در بین استان‌ها به خود اختصاص داده اند.

در این گزارش تصریح شده است: در ۹ ماهه امسال ۷۹۸ هزار و ۵۵۰ ولادت در کشور به ثبت رسیده که امسال استان تهران رکوردار میزان ولادت‌ها بوده است همچنین بیشترین میزان ولادت‌ها مربوط به استان تهران با ۹۹ هزار و ۶۳۳ نوزاد و کمترین آن مربوط به استان سمنان با تعداد ۵ هزار و ۲۰۱ نوزاد بود.

همچنین بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بیشترین تعداد ولادت‌ها با ۲۹۶ هزار و ۸۸۶ نوزاد مربوط به فرزند دوم بود که سهم تعداد ولادت‌ها بر حسب مرتبه تولد ۳۶.۴ درصد مربوط به فرزند اول، ۳۸.۹ درصد مربوط به فرزند دوم، ۱۷.۶ درصد مربوط به فرزند سوم، ۵.۱ درصد مربوط به فرزند چهارم و ۲ درصد مربوط به فرزند پنجم است.

بر اساس قانون، خانواده‌ها فرصت دارند تا ۱۵ روز بعد از تولد فرزندان خود ولادت آنها را در ثبت احوال ثبت کنند و ملاک ثبت و تاریخ ولادت بر اساس گواهینامه ولادت است که از سوی بیمارستان به خانواده‌ها داده می‌شود و اکنون بیش از ۹۹ درصد از ولادت‌ها در کشور در مهلت قانونی (۱۵ روز) ثبت می‌شوند.

 

منبع خبر: رکنـا