به گزارش خبرنگار اجتماعی زیرنویس، دکتر علی بیت اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد: آمار جهانی نشان می دهد که حدود 3-5 درصد از کل پهنه های فرونشستی زمین دارای نرخ بالای 10cm/year هستند، این در حالی است که در چندین استان کشور ما و در چندین پهنه از […]

به گزارش خبرنگار اجتماعی زیرنویس، دکتر علی بیت اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد: آمار جهانی نشان می دهد که حدود 3-5 درصد از کل پهنه های فرونشستی زمین دارای نرخ بالای 10cm/year هستند، این در حالی است که در چندین استان کشور ما و در چندین پهنه از گستره استان ها، نرخ فرونشست زمین بالای 10 سانتی متر درسال است. بنا بر آخرین بررسی های اینجانب، در سطح کشوری آمار زیر قابل ارائه است:

1-  در استان های کرمان، البرز، تهران، گلستان، قم و همدان نرخ فرونشست زمین در یک یا چند پهنه بالای 20 سانتی متر در سال است.

2-  در استان های آذربایجان شرقی، فارس، قزوین، سمنان، خراسان رضوی و اصفهان نرخ فرونشست زمین در یک یا چند پهنه بین 15 تا 20 سانتی متر در سال می باشد.

3-  در استان های آذربایجان غربی، یزد، کردستان، لرستان، زنجان، کرمانشاه و مازندران، فرونشست زمین دارای نرخ 10 تا 15 سانتی متر در سال در یک یا چند محدوده است.

4-  در استان های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، هرمزگان، بوشهر، اردبیل و خراسان جنوبی در یک یا چند پهنه، فرونشست زمین دارای نرخی بین 5 تا 10 سانتی متر درسال است.

5-  در استان های ایلام، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویر احمد نرخ فرونشست زمین در یک یا چند پهنه بین 3 تا 5 سانتی متر در سال برآورد شده است.

6-  در استان گیلان، تا این تاریخ فرونشست زمین شناسائی نشده است. 

 

منبع خبر: رکنـا