ترامپ با این تصویر کاخ سفید را به لرزه درآورد!
ترامپ با این تصویر کاخ سفید را به لرزه درآورد!

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده در همه ایالت های کلیدی و تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، از بایدن رئیس جمهور فعلی جلوتر است. منبع: اطلاعات انلاین

 دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده در همه ایالت های کلیدی و تعیین کننده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، از بایدن رئیس جمهور فعلی جلوتر است.

ترامپ با این تصویر کاخ سفید را به لرزه درآورد!

منبع: اطلاعات انلاین