استوری جدید فرشید نوابی، همسر سابق الهام چرخنده که به نظر کنایه‌ای به خود الهام چرخنده زده است. چندی پیش پسر الهام چرخنده با انتشار یک استوری جنجال بزرگی به پا کرد. او نوشته بود: «دیگه مادری به اسم الهام چرخنده ندارم»  بعد از آن فرشید نوابی هم استوری‌های کنایه آمیزی نسبت به الهام چرخنده […]

استوری جدید فرشید نوابی، همسر سابق الهام چرخنده که به نظر کنایه‌ای به خود الهام چرخنده زده است.

همسر سابق الهام چرخنده ول کن ماجرا نیست!

چندی پیش پسر الهام چرخنده با انتشار یک استوری جنجال بزرگی به پا کرد. او نوشته بود: «دیگه مادری به اسم الهام چرخنده ندارم» 

بعد از آن فرشید نوابی هم استوری‌های کنایه آمیزی نسبت به الهام چرخنده منتشر کرد که جدیدترین استوری او در ادامه آورده شده است.

 

+