به گفته نواف الآسیوی خبرنگار عربستانی، تا زمان صدور رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد شکایت فدراسیون فوتبال عراق از این داور ایرانی، فغانی قضاوتی در جام ملت‌های آسیا را عهده‌دار نخواهد بود.   فرهیختگان +

به گفته نواف الآسیوی خبرنگار عربستانی، تا زمان صدور رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد شکایت فدراسیون فوتبال عراق از این داور ایرانی، فغانی قضاوتی در جام ملت‌های آسیا را عهده‌دار نخواهد بود.

 

کارت قرمز فغانی برایش دردسر شد

فرهیختگان

+