زمان پرداخت عیدی کارمندان مشخص شد
زمان پرداخت عیدی کارمندان مشخص شد

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: عیدی کارمندان دولت در شب های آینده و حداکثر یک هفته آتی پرداخت می شود. منبع: اطلاعات انلاین

- زمان پرداخت عیدی کارمندان مشخص شد
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: عیدی کارمندان دولت در شب های آینده و حداکثر یک هفته آتی پرداخت می شود.

منبع: اطلاعات انلاین