همزمان با بارش برف تهران از روز گذشته برج میلاد غرق در برف و مه شد. +

همزمان با بارش برف تهران از روز گذشته برج میلاد غرق در برف و مه شد.

+