مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده ایران کماکان در حال افزایش میزان ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود است اما سرعت تولید این محصول را کاهش داده است. به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس اتمی در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز در روز پنجشنبه گفته ایران کماکان در حال افزایش […]

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده ایران کماکان در حال افزایش میزان ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود است اما سرعت تولید این محصول را کاهش داده است.

به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس اتمی در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز در روز پنجشنبه گفته ایران کماکان در حال افزایش میزان اورانیوم ۶۰ درصدی خود است اما سرعت تولید این محصول را اندکی کاهش داده است.

مدیر کل آژانس گفت: «کمی کاهش [در سرعت تولید اورانیوم ۶۰ درصدی] مشاهد می‌شود. آنها هنوز دارند به ذخایر خود اضافه می‌کنند اما با سرعتی آهسته‌تر.»