شرایط نقل و انتقالات استقلال فقط کادر فنی این تیم را ناراضی نکرده و بلکه سبب امتیاز منفی هیئت مدیره هم به مدیر عامل شده است‌. یکی از اعضای هیئت مدیره استقلال در گفت‌وگو با خبرنگار زیرنویس ضمن تایید این خبر اعلام کرد: ما انتظار داشتیم حداقل از لیست سوم نکونام بازیکنی جذب شود اما […]

- انتظار مدیر استقلال در نقل‌وانتقالات برآورده نشد!

شرایط نقل و انتقالات استقلال فقط کادر فنی این تیم را ناراضی نکرده و بلکه سبب امتیاز منفی هیئت مدیره هم به مدیر عامل شده است‌.

یکی از اعضای هیئت مدیره استقلال در گفت‌وگو با خبرنگار زیرنویس ضمن تایید این خبر اعلام کرد: ما انتظار داشتیم حداقل از لیست سوم نکونام بازیکنی جذب شود اما این اتفاق در مورد لیست سوم هم هنوز انجام نشده و نقل و انتقالات ما خوب دنبال نشده است. 

با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد هیئت مدیره استقلال در اولین جلسه خود در مورد عملکرد ضعیف مدیرعامل این باشگاه در مورد نقل و انتقالات صحبت کنند مگر این که در روزهای آتی روند نقل و انتقالات استقلال در شرایط بهتری دنبال شود. 

منبع: خبـر ورزشی