معرفی متهمان دادگاه منافقین؛ عذرا علوی طالقانی؛ متهم ردیف ۳۴ 
معرفی متهمان دادگاه منافقین؛ عذرا علوی طالقانی؛ متهم ردیف ۳۴ 

عذرا علوی طالقانی متهم ردیف ۳۴ پرونده رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) است. نامبرده در سال ۱۳۵۴ با گروهک منافقین آشنا شده و فعالیتش را شروع می‌کند. او در فروردین ماه ۱۳۶۰، به بدنه تشکیلات، منتقل و سپس از طرف منافقین، کاندیدای مجلس شورای اسلامی می‌شود.  عذرا علوی از مسئولین رده بالای منافقین […]

- معرفی متهمان دادگاه منافقین؛ عذرا علوی طالقانی؛ متهم ردیف ۳۴ 

عذرا علوی طالقانی متهم ردیف ۳۴ پرونده رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) است. نامبرده در سال ۱۳۵۴ با گروهک منافقین آشنا شده و فعالیتش را شروع می‌کند. او در فروردین ماه ۱۳۶۰، به بدنه تشکیلات، منتقل و سپس از طرف منافقین، کاندیدای مجلس شورای اسلامی می‌شود.

 عذرا علوی از مسئولین رده بالای منافقین بوده که بعد از عملیات تروریستی- نظامی فروغ جاویدان، معاونت عملیات شاخه نظامی و مسئولیت عملیات در داخل کشور را عهده‌دار می‌شود. در سال ۱۳۷۲، بعد از اینکه فهیمه اروانی به عنوان مسئول اول گروهک انتخاب می‌شود، عذرا علوی طالقانی به عنوان جانشین رئیس شاخه‌ی نظامی منصوب می‌شود. هرچند که در مقطعی نیز مشارالیها، معاون آموزش تشکیلات بوده است. مسئولیت‌های پیشین عذرا علوی، عمدتاً مرتبط با مسائل امنیتی گروهک بوده است. 

در حال حاضر این فرد فوت کرده است.

منبع: ایسنا

+