توانایی عجیب یک پسر در کنترل بدنش همه را در شبکه‌های اجتماعی شگفت‌زده کرده است. +

توانایی عجیب یک پسر در کنترل بدنش همه را در شبکه‌های اجتماعی شگفت‌زده کرده است.

+