شروط تعیین تکلیف و «استخدام» حق‌التدریسی‌ ها ی قبل از سال۹۱
شروط تعیین تکلیف و «استخدام» حق‌التدریسی‌ ها ی قبل از سال۹۱

به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در صورت صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی، نیروهای حق‌التدریسی‌ قبل از سال ۹۱، تعیین تکلیف می‌شوند.

احمد لاشکی ، با بیان اینکه تمامی نیروهای حق‌التدریسی قبل از سال ۹۱ جز تعداد محدودی تعیین تکلیف شده‌اند، اظهار کرد: ۹۲ هزار نیروی حق التدریسی تا الان جذب شده‌اند. بیش از حدود ۲ هزار نفر از نیروی‌های حق التدریسی باقی مانده‌اند که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی ادامه داد: “ستاری فرد” معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش حدود ۲۰ روز پیش نامه نگاری با سازمان اداری و استخدامی در خصوص تعیین تکلیف تعداد محدودی از باقی ماندگان نیروهای حق التدریسی انجام داده است تا آنهایی که مشمول هستند، جذب شوند.

 نیروهای حق‌التدریسی‌ باید تا پایان برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف شوند

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه طبق قانون، این نیروها باید تا پایان برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف شوند و هنوز برنامه ششم توسعه تمام نشده است، تصریح کرد: بنابراین اگر به ما مجوز دهند، امکان تعیین تکلیف این نیروها وجود دارد اما در خصوص نیروهای حق التدریسی قبل از تاریخ سال ۹۱، اگر مجلس قانون جدیدی دهد می‌توانیم اقدام کنیم، در غیر این صورت اجازه جذب نداریم.

به گزارش زیرنویس، لاشکی در پایان سخنان خود افزود: با توجه به نامه نگاری انجام شده، اگر سازمان اداری و استخدامی مجوز تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی قبل از سال ۹۱ را به ما بدهد، چنانچه حق آنها باشد و اگر این افراد فرم هشت امضایی و شش امضایی را گرفته، گزینش ماقبل سال ۹۱ را نیز داشته، پیش‌تر نامه مربوط به ۱۲ ساعت تدریس در هفته در ارتباط با ماقبل ۹۱ را داشته باشند و مستندات مالی آنها هم کامل باشد، این نیروها جذب می‌شوند.

همایش بین‌المللی زنان، تحولات جهانی و اربعین حسینی برگزارشد
بیشتر بخوانید

منبع:ایسنا

به این نوشته از ۶ چند امتیاز می دهید؟