نتیجه رای مردمی، مجلسی از جنس مردم می شود
نتیجه رای مردمی، مجلسی از جنس مردم می شود

رأی‌دهندگان علاوه بر حضور در انتخابات، نسبت به انتخاب اصلح نیز مسئول هستند؛ که بایست از بسیاری از تعارفات و تعارضات بگذرند و مسحور هیاهو و هوچی‌گری‌های تبلیغاتی و کارناوال‌های موسیقی نشوند. نیک می‌دانیم که انتخاب امروز ما آینده‌ی شهر و کشورمان را می‌سازد.

زیرنویسـخبر: طبیعی است که راه‌حل مشکلات و چالش‌های کلان جامعه را از نمایندگان مجلس انتظار داشته باشیم و هوشیار باشیم که اگر نمایندگان حاضر نتوانسته‌اند کارآمدی لازم را داشته باشند، باید در دوره‌ی جدید به افراد دیگری متناسب با همان چالش‌ها رای دهیم؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست.

بنابراین رأی‌دهندگان علاوه بر حضور در انتخابات، نسبت به انتخاب اصلح نیز مسئول هستند؛ که باید تعارفات و مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذرند و مسحور هیاهو و هوچی‌گری‌های تبلیغاتی و کارناوال‌های موسیقی نشوند. نیک می‌دانیم که انتخاب امروز ما آینده‌ی شهر و کشورمان را خواهد ساخت.

روزنامه هم‌میهن :
«در این مملکت شش‌ماه اعتراض شد. افرادی جان خود را از دست دادند، قیمت کالاها شش‌برابر شد، نرخ تورمی که در زمان مدیریت مجلس فعلی ایجاد شده از همه مجالس قبلی تاریخ انقلاب بیشتر است، زلزله شده، جنگ در خاورمیانه و اروپا شده، تنش مرزی داشتیم، تنش مذهبی ایجاد شده، کم‌آبی، کم‌برقی، کم‌گازی و کم‌اینترنتی داشتیم، چند تا اختلاس دبش داشتیم که در بعضی کشورهای دیگر زمینه سقوط دولت را فراهم می‌کرده، کرونا آمده و مهار شده، اما یک‌کلمه از دهان مبارک نمایندگان مجلس – بسیاری نمایندگان مجلس البته – واژه‌ای بیرون نیامده.»

  • نویسنده : گروه اجتماعی زیرنویس