افزایش ۵۴ درصدی قیمت بلیت قطار در سال ۱۴۰۳
افزایش ۵۴ درصدی قیمت بلیت قطار در سال ۱۴۰۳

ر حالی دولت بر اساس تورم زیر ۲۰ درصد به افزایش دستمزدهای سال آینده می‌اندیشد که در سال جاری نسبت به تامین حداقلی معیشت خانوار موفق نبوده است.

زیرنویسـخبر: در حالی دولت بر اساس تورم زیر ۲۰ درصد به افزایش دستمزدهای سال آینده می‌اندیشد که در سال جاری نسبت به تامین حداقلی معیشت خانوار موفق نبوده است. تا جایی‌که اگر در سال پیشرو، قیمت‌ها ثابت بماند حتی پاسخ‌گوی افزایش بعضی از اقلام امسال هم نیست؛ با این حال مشاهده می‌شود تعرفه بعضی از کالا و خدمات به ویژه در بخش عمومی در سال آینده روند افزایشی پر سرعت و نگران کننده‌ای را آغاز کرده است.

«نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
براساس تفاهم در سال‌های قبل بلیت‌های قطارهای ۵ ستاره از قیمت‌گذاری معاف بودند اما سازمان حمایت و شرکت راه‌آهن این توافق را نقض کرده و این خدمت مشمول قیمت‌گذاری شد.

در این جلسه براساس پیشنهاد انجمن مصوب شد تا درخواست افزایش قیمت بلیت قطارهای ۵ ستاره مربوط به سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۵ درصد و ۲۹ درصد در سال آینده اعمال شود.»

  • نویسنده : گروه اجتماعی زیرنویس