دیدار جمعی از مردم، مسئولان و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی با مقام معظم رهبری