وزش تندباد و سقوط جرثقیل در بلوار محمد امین قم - سایت خبری زیرنویس