صلاحیت خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری تایید می شود؟ | پاسخ سخنگوی شورای نگهبان - زیرنویس | سایت خبری و تحلیل خبرهای اجتماعی ایران

سخنگوی شورای نگهبان در نشست مسئولان و جانشینان خواهر بسیج دانشجویی درباره تایید صلاحیت خانم‌ها در انتخابات ریاست جمهوری گفت: مبنای ما مصوبه مربوط به اصل ۱۱۵ قانون اساسی است. مسئله جنسیت در قانون وجود ندارد و ثبت نام مانعی ندارد

منبع:همشهری

advanced-floating-content-close-btn