عصبانیت شدید شبکه اینترنشنال از حضور گسترده مردم در تشییع پیکر رئیس‌ جمهور؛ ما داریم دست و پا می‌زنیم! - زیرنویس | سایت خبری و تحلیل خبرهای اجتماعی ایران
عصبانیت شدید شبکه اینترنشنال از حضور گسترده مردم در تشییع پیکر رئیس‌ جمهور؛ ما داریم دست و پا می‌زنیم!

شبکه صهیونیستی اینترنشنال از حضور گسترده مردم در تشییع پیکر رئیس‌ جمهور شهید عصبانی شد.

منبع:همشهری

advanced-floating-content-close-btn