مناظره جنجالی با تحریم‌ کنندگان انتخابات + ویدئو | شما کجا صدای مردم ایران هستید؟ - زیرنویس | سایت خبری و تحلیل خبرهای اجتماعی ایران
مناظره جنجالی با تحریم‌ کنندگان انتخابات + ویدئو | شما کجا صدای مردم ایران هستید؟

پیمان عارف در مناظره با تحریم‌ کنندگان انتخابات گفت: شماها صدای مردم ایران نیستید!

 مناظره جنجالی و دیدنی از پیمان عارف با تحریم‌ کنندگان انتخابات که توهم این را دارند که صدای مردم هستند ، را دراین ویدئو ببینید.

منبع:همشهری

advanced-floating-content-close-btn