چرا رئیس‌جمهور بعد از افتتاح قیز قعله‌سی با خودرو به تبریز بازنگشت؟ - زیرنویس | سایت خبری و تحلیل خبرهای اجتماعی ایران
چرا رئیس‌جمهور بعد از افتتاح قیز قعله‌سی با خودرو به تبریز بازنگشت؟

گزارش جدیدی از چرایی آنکه رئیس‌جمهور بعد از افتتاح قیز قعله‌سی با خودرو به تبریز بازنگشت؟ منتشر شده است.

منبع:همشهری

advanced-floating-content-close-btn