FATF زیر بار حرف ایران رفت - زیرنویس | سایت خبری و تحلیل خبرهای اجتماعی ایران
FATF زیر بار حرف ایران رفت

به گزارش زیرنویس، کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF، با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت این نهاد موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.

منبع:ایسنا