کد خبر : 1391
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 بهمن 1398 - 15:15

داربی ۹۱ یا ۹۲؟ – ایسنا

داربی ۹۱ یا ۹۲؟ – ایسنا

شماره استقلال پرسپولیس گلزنان تاریخ ۱ صفر صفر استقلال: –پرسپولیس: – ۱۳۴۷/۱/۱۶ ۲ صفر صفر استقلال: –پرسپولیس: – ۱۳۴۷/۱۰/۲۰ ۳ ۳ ۱ استقلال: احمد منشی‌زاده (۸) علی جباری (۴۴) کارو حق وردیان(۸۸)پرسپولیس: ناظم گنجاپور(۷۲) ۱۳۴۸/۵/۱۳ ۴* ۱(۳) صفر(صفر) استقلال: غلامحسین مظلومی (۹)پرسپولیس: – ۱۳۴۸/۱۱/۱۷ ۵ ۳ ۲ استقلال: جواب قراب (۷۳)، کارو حق وردیان (۸۷)

شماره استقلال پرسپولیس گلزنان تاریخ ۱ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۴۷/۱/۱۶ ۲ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۴۷/۱۰/۲۰ ۳ ۳ ۱

استقلال:

احمد منشی‌زاده (۸)

علی جباری (۴۴)

کارو حق وردیان(۸۸)
پرسپولیس: ناظم گنجاپور(۷۲)

۱۳۴۸/۵/۱۳ ۴* ۱(۳) صفر(صفر) استقلال: غلامحسین مظلومی (۹)
پرسپولیس: – ۱۳۴۸/۱۱/۱۷ ۵ ۳ ۲

استقلال:

جواب قراب (۷۳)، کارو حق وردیان (۸۷)

عباس مژدهی (۸۸)
پرسپولیس:

علی پروین (۷)، حسین کلانی (۲۳)

۱۳۴۹/۷/۳ ۶* ۱(۳) ۱(صفر) استقلال: عباس مژدهی (۷۵)
پرسپولیس: حسین کلانی (۲) ۱۳۴۹/۱۰/۲۷ ۷ ۱ ۱ استقلال: غلامحسین مظلومی (۳۰)
پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۹۰) ۱۳۵۰/۳/۲۸ ۸ ۱ ۴

استقلال: علی جباری (۷۵)
پرسپولیس: حسین کلانی (۴۳٬۹۰)،

صفر ایرانپاک (۵۶)، محمودخوردبین (۷۵)

۱۳۵۰/۱۱/۱۵ ۹ صفر ۲

استقلال: –
پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۵۰)،

حسین کلانی (۸۹)

۱۳۵۱/۱/۳ ۱۰ ۲ صفر استقلال: علی جباری (۴۰٬۸۷)
پرسپولیس: – ۱۳۵۱/۳/۲۵ ۱۱ ۱ صفر استقلال: رضا عادلخانی (۳)
پرسپولیس: – ۱۳۵۱/۱۲/۱۱ ۱۲ صفر ۶ استقلال: –
پرسپولیس: همایون بهزادی (۵۰٬۸۶٬۹۰)، ایرج سلیمانی (۴۵٬۵۶)، حسین کلانی (۳۲) ۱۳۵۲/۶/۱۶ ۱۳ ۱ ۱ استقلال: علی جباری (۷۰)
پرسپولیس: همایون بهزادی (۴۶) ۱۳۵۲/۹/۱۸ ۱۴ ۱ صفر استقلال: حسن روشن (۸۸)
پرسپولیس: – ۱۳۵۳/۳/۴ ۱۵ ۱ ۲

استقلال: غلامحسین مظلومی (۶۰)
پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۵۰)

اسماعیل حاج رحیمی‌پور (۶۳)

۱۳۵۳/۹/۲۷ ۱۶ ۳ ۱

استقلال: غلامحسین مظلومی (۱۱و۶۲)

مسعود مژدهی (۴۷)
پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۵۳)

۱۳۵۴/۲/۱۵ ۱۷ صفر ۲

استقلال: –
پرسپولیس: جهانگیر فتاحی (۲۲)

اسماعیل حاج رحیمی‌پور (۳۸)

۱۳۵۴/۷/۲۵ ۱۸ ۱ ۱ استقلال: مسعود مژدهی (۲۰)
پرسپولیس: محمود خوردبین (۸۵) ۱۳۵۷/۱۸/۲۷ ۱۹ ۱ ۱ استقلال: هادی نراقی (۲۶)
پرسپولیس: علی پروین (۴۰) ۱۳۵۵/۷/۲ ۲۰ ۳ صفر

استقلال: محرم عاشوری (۴۵)

حسن روشن (۸۳)، سعید مراغه چیان
پرسپولیس: –

۱۳۵۶/۲/۱۸ ۲۱ ۱ ۲ استقلال: حسن روشن (۸۵) 
پرسپولیس: صفر ایرانپاک (۱۵و۳۴)  ۱۳۵۶/۹/۱۸ ۲۲ ۱ صفر استقلال: غلامرضا فتح‌آبادی (۴۲)
پرسپولیس: – ۱۳۵۸/۸/۲۵ ۲۳ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۵۹/۴/۱۳ ۲۴ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۶۰/۷/۱۶ ۲۵ ۱ ۱ استقلال: بهتاش فریبا (۸۷)
پرسپولیس: غلامرضا فتح‌آبادی (۱۰) ۱۳۶۱/۱۰/۱۷ ۲۶ ۱ صفر استقلال: پرویز مظلومی(۵۹)
پرسپولیس: – ۱۳۶۲/۷/۱۵ ۲۷ صفر ۳ استقلال: –
پرسپولیس: شاهرخ بیانی (۱۲پنالتی و۵۲)، ناصر محمدخانی (۶۲) ۱۳۶۵/۳/۲۵ ۲۸ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۶۶/۱/۷ ۲۹ ۱ ۱ استقلال: جعفر مختاری‌فر (۶۰)
پرسپولیس: فرشاد پیوس (۴۶) ۱۳۶۷/۶/۱۸ ۳۰ ۰(پنالتی ۲) ۰(۴)

استقلال: –
پرسپولیس: ضربات پنالتی

(مجتبی محرمی، رحیم یوسفی، محسن آشوری، مرتضی کرمانی‌مقدم)

۱۳۶۷/۱۲/۱۹ ۳۱ صفر ۱ استقلال: –
پرسپولیس: رضا عابدیان (۱۸) ۱۳۶۸/۹/۱۷ ۳۲ ۲ ۱

استقلال: عباس سرخاب (۴۶)

عبدالصمد مرفاوی (۷۲)
پرسپولیس: نادر میراحمدیان (۱۲)

۱۳۶۹/۳/۴ ۳۳ ۱ ۱ استقلال: شاهرخ بیانی (۶۲ پنالتی)
پرسپولیس: فرشاد پیوس (۷۵) ۱۳۶۹/۱۰/۲۸ ۳۴ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۷۰/۱۱/۴ ۳۵ ۲ صفر

استقلال: عبدالصمد مرفاوی (۸)،

صادق ورمزیار (۱۵)
پرسپولیس: –

۱۳۷۰/۱۲/۱۵ ۳۶ ۱ صفر استقلال: عبدالصمد مرفاوی (۴۸)
پرسپولیس: – ۱۳۷۱/۳/۸ ۳۷ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۷۱/۱۰/۱۱ ۳۸* ۲(پنالتی:۳) ۲(۰)

استقلال: صادق ورمزیار(۷۹ پنالتی)

ادموند اختر(۸۷)
پرسپولیس: فرشاد پیوس (۵۱ پنالتی)

بهزاد داداش‌زاده (۵۶)

۱۳۷۳/۱۰/۳۰ ۳۹ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۷۳/۱۱/۷ ۴۰ ۳ ۱

استقلال: ادموند اختر (۷)

صادق ورمزیار (۱۶پنالتی)، محمد تقوی (۳۶)
پرسپولیس: مرتضی کرمانی‌مقدم (۴۹)

۱۳۷۴/۵/۶ ۴۱ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۷۴/۱۰/۸ ۴۲ صفر ۱ استقلال: –
پرسپولیس: ادموند بزیک (۸۷) ۱۳۷۵/۷/۲۷ ۴۳ صفر ۳

استقلال: –
پرسپولیس: ادموند بزیک (۳۰)

مهدی مهدوی‌کیا (۷۱)، بهنام طاهرزاده (۸۷)

۱۳۷۶/۴/۲۰ ۴۴ صفر ۱ استقلال: –
پرسپولیس: مهدی هاشمی‌نسب (۴۵) ۱۳۷۷/۸/۲۲ ۴۵ ۱ ۱ استقلال: فرد ملکیان (۴۳)
پرسپولیس: مهدی هاشمی‌نسب (۴۵) ۱۳۷۸/۱/۲ ۴۶ ۱ ۲

استقلال: سهراب بختیاری‌زاده (۵۰)
پرسپولیس: مهدی هاشمی‌نسب (۱۲پنالتی)

افشین پیروانی (۸۵)

۱۳۷۸/۴/۲۰ ۴۷ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۷۸/۱۰/۲ ۴۸ صفر ۲

استقلال: –
پرسپولیس: مهدی هاشمی‌نسب (۷)

پایان رأفت (۸۰)

۱۳۷۸/۱۲/۸ ۴۹ ۲ ۲

استقلال: محمد نوازی (۶۷)

مهدی هاشمی‌نسب(۸۶)
پرسپولیس: بهروز رهبری‌فرد (۵۷ پنالتی)

علی کریمی (۸۹)

۱۳۷۹/۱۰/۹ ۵۰ ۱ صفر استقلال: علیرضا اکبرپور (۷۲)
پرسپولیس: – ۱۳۷۹/۱۲/۵ ۵۱ ۱ ۱ استقلال: محمد نوازی (۳۸-پنالتی)
پرسپولیس: رضا جباری (۲۵) ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ ۵۲ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۸۱/۲/۱۹ ۵۳ ۱ ۱ استقلال: علی سامره (۱)
پرسپولیس: علی انصاریان (۷۰ پنالتی) ۱۳۸۱/۱۰/۲۰ ۵۴ ۱ ۲

استقلال: علیرضا اکبرپور (۶۳)
پرسپولیس: یحیی گل‌محمدی (۱۱)

بهنام ابوالقاسم‌پور (۵۰)

۱۳۸۲/۳/۲۳ ۵۵ ۲ ۱ استقلال: علی سامره (۸)  محمود فکری (۵۷)
پرسپولیس: عیسی ترائوره (۷۰) ۱۳۸۲/۷/۲۵ ۵۶ ۱ ۱ استقلال: سیدداود سیدعباسی (۳)
پرسپولیس: حامد کاویانپور (۲۰) ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ ۵۷ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۸۳/۸/۳ ۵۸ ۳ ۲

استقلال: رضا عنایتی (۵۳)

محمود فکری (۸۷)، پیروز قربانی (۹۳)
پرسپولیس: شیث رضایی (۶۷)

سهراب انتظاری (۸۴)

۱۳۸۳/۱۲/۷ ۵۹ ۱ صفر استقلال: رضا عنایتی(۵۶)
پرسپولیس: – ۱۳۸۴/۸/۱۴ ۶۰ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ ۶۱ ۱ ۲

استقلال: امیرحسین صادقی (۱۶)
پرسپولیس: مهرزاد معدنچی (۲۲)

مهرداد اولادی (۷۱)

۱۳۸۵/۸/۱۲ ۶۲ ۱ ۱ استقلال: علی علیزاده (۴۳)
پرسپولیس: علیرضا واحدی‌نیکبخت (۱۳) ۱۳۸۶/۱/۱۰ ۶۳ ۱ ۱ استقلال: امیدرضا روانخواه (۵۷)
پرسپولیس: محسن خلیلی (۸۴) ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ ۶۴ ۱ ۱ استقلال: امیدرضا روانخواه (۵)
پرسپولیس: محسن خلیلی (۲۸) ۱۳۸۷/۱/۱۵ ۶۵ ۱ ۱ استقلال: آرش برهانی (۴۷)
پرسپولیس: علی کریمی (۸۷) ۱۳۸۷/۷/۱۲ ۶۶ ۱ ۱ استقلال: مجتبی جباری(۵۶)
پرسپولیس: مازیار زارع (۳+۹۰) ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ ۶۷ ۱ ۱ استقلال: فرهاد مجیدی (۵۵)
پرسپولیس: عادل کلاه‌کج (۴۹) ۱۳۸۸/۷/۱۰ ۶۸ ۱ ۲

استقلال: فرهاد مجیدی (۱۶)
پرسپولیس: هادی نوروزی (۳۴)

کریم باقری (۸۶)

۱۳۸۸/۱۱/۱۴ ۶۹ ۱ صفر استقلال: فرهاد مجیدی (۱+۹۰)
پرسپولیس: – ۱۳۸۹/۷/۲۳ ۷۰ ۱ صفر استقلال: آرش برهانی (۴۳)
پرسپولیس: – ۱۳۹۰/۱/۱۰ ۷۱ ۲ صفر استقلال: فرهاد مجیدی (۱۴)، مجتبی جباری (۸۱)
پرسپولیس: – ۱۳۹۰/۶/۲۵ ۷۲ ۲ ۲

استقلال: آرش برهانی (۳۲)

حنیف عمران زاده (۷۰)
پرسپولیس: هادی نوروزی (۶ پنالتی و۴۶)

۱۳۹۰/۸/۱۶ ۷۳ ۳ صفر

استقلال: مجتبی جباری (۹۶٫۹۸)

اسماعیل شریفات (۱۰۵)
پرسپولیس: –

۱۳۹۰/۹/۱۸ ۷۴ ۲ ۳ استقلال: میلاد میداوودی (۳۲)، فریدون زندی (۵۰)
پرسپولیس: ایمن زاید (۸۳،۸۲ و۱+۹۰) ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ ۷۵ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۹۱/۶/۳ ۷۶ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۹۱/۱۱/۶ ۷۷ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۹۲/۶/۱۵ ۷۸ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ ۷۹ ۱ ۲

استقلال: شهباززاده (۴۴)
پرسپولیس:

محمد نوری (۷۳)، عالیشا ه(۸۳)

۱۳۹۳/۹/۲ ۸۰ صفر ۱ استقلال: –
پرسپولیس: علی علیپور (۶۵) ۱۳۹۴/۲/۲۵ ۸۱ ۱ ۱ استقلال: جابر انصاری (۴۹)
پرسپولیس: جری بنگستون (۹۰+۶) ۱۳۹۴/۸/۸ ۸۲ ۲ ۴

استقلال: جابر انصاری (۵۵)، امید ابراهیمی (۸۹)
پرسپولیس: مهدی طارمی (۵٬۳۵)

رامین رضاییان (۵۴)، محسن مسلمان (۸۵)

۱۳۹۵/۱/۲۷ ۸۳ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۹۵/۶/۲۶ ۸۴ ۳ ۲

استقلال: فرشید اسماعیلی (۱۸)

علی قربانی (۲۰)، کاوه رضایی (۴۴)

پرسپولیس: سروش رفیعی (۵)

سید جلال حسینی (۹۳)

۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۸۵ صفر ۱ استقلال: –
پرسپولیس: علی علیپور (پنالتی ۲۲) ۱۳۹۶/۸/۴ ۸۶ ۱ صفر استقلال: وریا غفوری (۴۴)
پرسپولیس: – ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۸۷* صفر ۳ استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۹۷/۴/۱۹ ۸۸ صفر صفر استقلال: –
پرسپولیس: – ۱۳۹۷/۷/۵ ۸۹ صفر ۱ استقلال: –
پرسپولیس: احمد نوراللهی (۲۱) ۹۸/۰۱/۱۰ ۹۰ صفر ۱ استقلال: –
پرسپولیس: مهدی عبدی ۹۸/۰۶/۳۱ ۹۱  –  – ۹۸/۱۱/۱۷

منبع خبر: ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

طراحی سایت تدبیرنت